Sjors Driessen

Work

CV

About

Contact

Sjors Driessen

As a visual artist I find it important to send signals with my work that warn or amaze. I want to create an awareness about the current developments in our society. Based on phenomena I want to deal with problems. With different themes such as firearms, drugs, corruption, climate, and overpopulation but also freedom. I do this by making clear sculptures that raise suggestions. One could refer my work to the cartoon world. The combinations of different objects tell a story or message. My statues are a reflection of my views of the world. Through deformation I make new sculptures of criticized objects. I change these objects into sculptures of hope or despair.

In my opinion, the role of the designer or artist is to get people thinking. To amaze, inspire, but also rationally defy them. By opposing their thoughts, if necessary even converting them into a countermovement. I do not go out on the street to protest. I am a creator who expresses his opinion or protest by means of sculpting statues. I see it as my personal mission to, through my work, leave a message for the next generation. As a reminder of a searching society, in search of a different world.

Sjors Driessen

Als beeldend kunstenaar vind ik het belangrijk om met mijn werk signalen af te geven die waarschuwen of verwonderen. Ik wil een bewustzijn oproepen over de huidige ontwikkeling in onze maatschappij. Problematieken wil ik behandelen aan de hand van fenomenen. Met verschillende thema’s als: vuurwapens, drugs, corruptie, klimaat, overbevolking maar ook vrijheid. Ik doe dit door heldere beelden te maken die suggesties opwekken. Mijn werk zou je kunnen refereren aan de wereld van de cartoon. De combinaties van verschillende voorwerpen rondom objecten vertellen een verhaal of boodschap. Mijn beelden zijn een reflectie van mijn standpunten ten opzichte van de wereld. Door vervorming maak ik nieuwe beelden van bekritiseerde voorwerpen. Deze voorwerpen verander ik in objecten van daad of wanhoop.

De rol van een vormgever of kunstenaar is naar mijn idee om mensen aan het denken te zetten. Om hen te verwonderen, inspireren maar ook rationeel te tarten. Door hun gedachten te verzetten, desnoods om te zetten in een tegenbeweging. Zelf ga ik de straat niet op om te protesteren. Ik ben een maker die door middel van het vormgeven van beelden mijn opinie of protest weergeef. Ik voel het als een persoonlijke opdracht om met mijn werk een boodschap voor een volgde generatie achter te laten.

Als een herinnering van een zoekende samenleving, op zoek naar een andere wereld.

 

Sjors Driessen

As a visual artist I find it important to send signals with my work that warn or amaze. I want to create an awareness about the current developments in our society. Based on phenomena I want to deal with problems. With different themes such as firearms, drugs, corruption, climate, and overpopulation but also freedom. I do this by making clear sculptures that raise suggestions. One could refer my work to the cartoon world. The combinations of different objects tell a story or message. My statues are a reflection of my views of the world. Through deformation I make new sculptures of criticized objects. I change these objects into sculptures of hope or despair.

In my opinion, the role of the designer or artist is to get people thinking. To amaze, inspire, but also rationally defy them. By opposing their thoughts, if necessary even converting them into a countermovement. I do not go out on the street to protest. I am a creator who expresses his opinion or protest by means of sculpting statues. I see it as my personal mission to, through my work, leave a message for the next generation. As a reminder of a searching society, in search of a different world.

Sjors Driessen

Als beeldend kunstenaar vind ik het belangrijk om met mijn werk signalen af te geven die waarschuwen of verwonderen. Ik wil een bewustzijn oproepen over de huidige ontwikkeling in onze maatschappij. Problematieken wil ik behandelen aan de hand van fenomenen. Met verschillende thema’s als: vuurwapens, drugs, corruptie, klimaat, overbevolking maar ook vrijheid. Ik doe dit door heldere beelden te maken die suggesties opwekken. Mijn werk zou je kunnen refereren aan de wereld van de cartoon. De combinaties van verschillende voorwerpen rondom objecten vertellen een verhaal of boodschap. Mijn beelden zijn een reflectie van mijn standpunten ten opzichte van de wereld. Door vervorming maak ik nieuwe beelden van bekritiseerde voorwerpen. Deze voorwerpen verander ik in objecten van daad of wanhoop.

 

De rol van een vormgever of kunstenaar is naar mijn idee om mensen aan het denken te zetten. Om hen te verwonderen, inspireren maar ook rationeel te tarten. Door hun gedachten te verzetten, desnoods om te zetten in een tegenbeweging. Zelf ga ik de straat niet op om te protesteren. Ik ben een maker die door middel van het vormgeven van beelden mijn opinie of protest weergeef. Ik voel het als een persoonlijke opdracht om met mijn werk een boodschap voor een volgde generatie achter te laten.

Als een herinnering van een zoekende samenleving, op zoek naar een andere wereld.